سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه‌ آموزشی‌، پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) - قم 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ 
تدریس 
دانشگاه شهیدچمران اهواز 
مدرس 
 
 
تاریخ و معارف 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
تاریخ، فلسفه تاریخ 
تدریس 
مرکز تخصصی مذاهب 
مدرس 
 
 
سیره نبوی و ائمه(ع) 
تدریس 
مرکز تخصصی تاریخ 
مدرس 
 
 
تاریخ 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
غرب شناسی، مبانی اندیشه اسلامی