مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:غلامی دهقی
شهرت:غلامی
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره

زندگی نامه

استاد علی غلامی دهقی در سال 1342 در شهرستان دهق ، اصفهان دیده به جهان گشود و در سال 1362 با توجه به علاقه وافری که به علوم حوزوی داشتند وارد حوزه  گردیدند و در همین راستا از اساتید بنامی همچون آیات اعظام فاضل، جناتی، وحید، مکارم کسب فیض نمودند و هم اکنون نیز دارای مدرک دکترای تاریخ اسلام از موسسه امام خمینی قم هستند و علاوه بر تحصیل به تدریس هم اشتغال دارند