تحلیل اجتماعی بحران های اقتصادی از دیدگاه مقریزی و تطبیق آن با آیات قرآن کریم
41 بازدید
محل نشر: کاوشی نو در معارف قرآنی » پاییز و زمستان 1391 - شماره 2 (16 صفحه - از 79 تا 94)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی