نقش ابراهیم بن مالک اشتر نخعی در حوادث سیاسی عراق (66-72 هجری)
46 بازدید
محل نشر: تاریخ اسلام » تابستان 1383 - شماره 18 (40 صفحه - از 97 تا 136)
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار، نقش ابراهیم پسر مالک اشعر نخعی را در تحولات سیاسی عراق (66 ـ 72ق) بررسی می‌کند. با وجود آگاهی اندک ما از زندگی ابراهیم پیش از قیام مختار، پیوستن او به آن قیام، مشروط بر صحت نامه محمد حنفیه به او، و غلبه بر اشراف کوفه که مخالف مختار بودند، بسیار برجسته است. او هم‌چنین در نبرد خازر امویان را شکست داد و موجب تثبیت مختار در کوفه شد. پس از آن از مختار جدا شد و زبیریان و مروانیان در صدد جذب او برآمدند. نویسنده، عامل جدایی ابراهیم از مختار را دو چیز دانسته است، نخست بدعت‌های دینی مختار و دوم مبارزه ابراهیم بر اساس مبانی فکری و دادخواهی نه عصبیت و مصلحت فردی. او در نهایت، با تعلق خاطری که به عراق داشت در نبرد مصعب بن زبیر بر ضد مروانیان شرکت کرد و در سال 72 قمری کشته شد. گفتنی است مترجم برخی دیدگاه‌های نویسنده درباره مختار را نقد و بررسی کرده است. واژگان کلیدی: عراق، کوفه، مختار، ابراهیم بن اشتر، تشیع، اشراف کوفه، مصعب بن زبیر، عبدالملک بن مروان.