مسلمانان صدر اسلام و اندیشه های اسرائیلی (پذیرش و انکار)
50 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » پاییز 1383 - شماره 3 (48 صفحه - از 81 تا 128)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بی اعتنایی عرب پیش از اسلام به خواندن و نوشتن، نخستین عامل وابستگی فکری آنان به اهل کتاب بود که به تدریج باعث سلطه فرهنگی یهود و نصارا بر آن ها شد. اهتمام اهل کتاب به قصص و داستان سرایی و حرص مسلمانان در شنیدن افسانه های ساخته یهود و ساده لوحی برخی راویان حدیث نسبت به نو مسلمانان اهل کتاب نیز مزید بر علت شد و زمینه های وابستگی فکری بیشتر و نفوذ اندیشه های اسرائیلی در میان مسلمانان را فراهم ساخت. با تلاش رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در استقلال فکری عرب های مسلمان و نهی آن حضرت از مراجعه به اهل کتاب، برخی مسلمانان نسبت به آن ها علاقه نشان دادند و خلفای نخستین نیز میدان را برای نومسلمانان اهل کتاب باز گذاشتند. امویان هم برای مشروعیت بخشیدن به قدرت خویش، از اندیشه های اسرائیلی بیشترین بهره را بردند. امامان شیعه(علیهم السلام) با طرح اندیشه های خالص اسلامی و ارائه معیارهای صحیح برای تمیز روایات صحیح از سقیم، با مبلغان افکار اسرائیلی به مبارزه برخاستند. نوشتار حاضر به منظور ارائه شناخت از زمینه های نفوذ اندیشه های اسرائیلی در میان مسلمانان سده نخست اسلامی و پیامدهای آن و نیز واکنش امامان شیعه و برخی صحابه و تابعین در برابر آن اندیشه ها، به بررسی این مسئله پرداخته است. واژگان کلیدی: مسلمانان صدر اسلام، اسرائیلیان، پیامبر اسلام، امامان شیعه، خلفای نخستین، امویان، کعب الأحبار، تمیم داری، وهب بن منبه.