بررسی تطبیقی و مقایسه ای فتوح ابن اعثم با ترجمه فارسی آن
42 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » پاییز 1381 - پیش شماره 1 (28 صفحه - از 191 تا 218)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی